Lav en indrapportering

Du har fået adgang til Brdr. Thybo A/S eksterne whistleblowerordning administreret af Agentoft Advokater, som giver virksomhedens medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere mulighed for gratis og på anonym basis at indberette kendskab til eventuelle ulovlige eller uregelmæssige forhold eller situationer, som har fundet – eller finder – sted vedrørende Brdr. Thybo A/S.

Whistleblowerordningen kan således blandt andet bruges til at indberette arbejds- og virksomhedsrelaterede situationer som f.eks. kendskab til magtmisbrug, repressalier/gengældelse, hvidvask, finansiering af terrorisme, sexchikane, mistænksomme forhold eller overtrædelse af dansk såvel som udenlandsk lovgivning i øvrigt.

Når din indberetning er indsendt vil du blive videredirigeret til en side, hvor det angives at indberetningen er registreret.

 

Anbefaling

Idet der IKKE GEMMES en midlertidig kopi i Agentoft Advokaters Whistleblowerordning, anbefales det, at du laver den skriftlige beskrivelse forud for selve indberetningen, således at du evt. blot uploader beskrivelsen som et dokument eller kopiere teksten ind i beskrivelsesfeltet, så din indtastning ikke mistes, såfremt siden ved fejl forlades, lukkes eller lukker ned på grund af tekniske årsager. Ligeledes sendes ingen kvittering for indberetningen, idet dette vil udgøre en risiko for anonymiteten åbne op for mulige databrud.

For yderligere information om whistleblowerordningen, henvises til punktet “Om”.

For yderligere information om privatliv, henvises til punktet ”Privatlivspolitik

 

Anmeldelse

På frivilligt basis, har du nedenfor muligheden for at udfylde et eller flere af felterne:

Tilladte filformater: PDF, mp3, mp4, jpg/jpeg, png

Om

Du har fået adgang til Brdr. Thybo A/S eksterne whistleblowerordning administreret af Agentoft Advokater, som giver virksomhedens medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere mulighed for GRATIS og på anonym basis at indberette kendskab til eventuelle ulovlige eller uregelmæssige forhold eller situationer, som har fundet – eller finder – sted vedrørende Brdr. Thybo A/S.

Whistleblowerordningen kan således blandt andet bruges til at indberette arbejds- og virksomhedsrelaterede situationer som f.eks. kendskab til magtmisbrug, repressalier/gengældelse, hvidvask, finansiering af terrorisme, sexchikane, mistænksomme forhold eller overtrædelse af dansk såvel som udenlandsk lovgivning i øvrigt.

De eneste personer/virksomheder der har adgang til indberetninger fra denne side, er Agentoft Advokater. Agentoft Advokater arbejder som en uafhængig og ekstern servicevirksomhed, hvilket sikrer dig som indberetter anonymitet. Whistleblowerordninger sikrer dig i øvrigt ifølge lov imod arbejdsmæssige eller øvrige negative konsekvenser eller juridisk risiko som følge af foretagne indberetninger.

Agentoft Advokater bekræfter, at alle personlige oplysninger og indberetninger vil blive behandlet i overensstemmelse med de relevante nationale regler i dét land indberetningen stiles imod.

Såfremt det vurderes, at indberetningen giver anledning til nærmere behandling, vil et anonymiseret uddrag af indberetningen blive bragt videre til det relevante organ i Brdr. Thybo A/S (f.eks. HR- eller økonomiafdelingen, ledelsen, direktionen, bestyrelsen eller virksomhedsejerne/generalforsamlingen og/eller offentlige myndigheder, afhængig af hvad der findes relevant).

På HELT frivilligt basis, har du muligheden for at udfylde et eller flere af felterne Titel, Beskrivelse, Upload filer (hvis nødvendigt), og angive, hvorvidt du ønsker at forblive anonym eller ej. Endvidere vil du om ønsket kunne afgive dine kontaktoplysninger.

Såfremt du oplyser dit navn og kontaktoplysninger til Agentoft Advokater, vil du fortsat forblive anonym over for Brdr. Thybo A/S m.fl., med mindre klart du angiver andet. Hvis du oplyser kontaktinformationer vil Agentoft Advokater, hvis det findes relevant, have mulighed for at kontakte dig for at få yderligere oplysninger om det indberettede forhold.

Du skal dog være opmærksom på, at der for visse forhold i visse virksomheder vil være så få personer med kendskab til de indberettede forhold, at indberetning herom - selv på anonym basis - vil kunne tilbageføres til dig, hvorved din anonymitet kan blive kompromitteret. Uanset dette er du dog ifølge lov beskyttet imod at indberetningen må give negative konsekvenser for dig, og Agentoft Advokater vil, såfremt det måtte blive relevant, bistå dig med at fremlægge relevante informationer om den foretagne indberetning, som du måtte mistænke har givet negative konsekvenser for dig.

Såfremt det vurderes, at der skal tages yderligere skridt i relation til din indberetning, vil Agentoft Advokater på almindelig vis oprette en særskilt sag herom i Agentoft Advokaters almindelige systemer, hvor du (evt. anonymt) oprettes som klinet, med Brdr. Thybo A/S som modpart, idet Brdr. Thybo A/S afholder alle udgifterne i relation til sagens behandling.

Privatlivspolitik

Hvis Agentoft Advokater behandler personoplysninger om fysiske personer, foretages enhver sådan behandling i overensstemmelse med gældende regler om persondatabeskyttelse. I Agentoft Advokaters privatlivspolitik giver vi dig oplysninger om, hvordan personoplysninger indsamles, opbevares, slettes mv. af Agentoft, og hvordan fysiske personer kan udøve deres rettigheder som datasubjekter. Vores privatlivspolitik kan findes på http://agentoft.com.